Área de membres


Recorda Clau · Regístra't

Autoregistre

Els camps marcats amb * són obligatoris

La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters per ser validaCondicions d'ús

AVÍS LEGAL SOBRE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, HO 15/1999 de 13 de desembre, i legislació de desenvolupament, informa a l'usuari que les dades personals que pugui aportar a aquesta web o a les adreçes de correu electrònic gestio@ruralcat.net o redaccio@ruralcat.net seran inclosos en els fitxers de tractament automatitzat de dades.

Les dades contingudes en tals fitxers, seran gestionats per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb la finalitat d'assegurar l'optim accés de l'usuari a l'entorn i les gestions que s'hi puguin fer, entre elles la preinscripció a cursos ofertats pel Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural mitjançant RuralCat.

Així mateix, s'informa a l'usuari que aquests fitxers consten de les degudes mesures de seguretat, d'acord amb la normativa aplicable. Les dades contingudes en tals fitxers tindran caràcter de confidencials i no es tractaran per a usos distints als aquí anunciats.

L'usuari, en virtut de l'establert en l'HO 15/1999 de 13 de desembre, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se a:

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Subdirecció General d'Innovació Rural
Gran Via de les Corts Catalanes 612 - 614
Barcelona (08007)

Comunitat Virtual Formatgera

Comunitat Virtual Formatgera

pie pie pie pie